Slidbanefabrikken

Viborg
Kultur, Kulturmiljø, vision og strategi

Slidbanefabrikken i Viborg er resterne af en af de mest signifikante industrihistorier i Viborg. Her blev slidfladerne til dæk fremstillet og gamle dæk kunne få erstattet slidbanerne med nye. Da produktionen var på sit højeste, var fabrikken Nordeuropas største producent af slidbaner. Fabriksanlægget ligger i byomdannelsesområdet Viborg Baneby, der ligger tæt på byens centrum, og som er under hastig omdannelse . 

Dele af fabrikken blev udpeget til at skulle transformeres, fordi bygningerne som nogle af de eneste i området, kan fortælle noget om bydelens industrihistorie, og fordi bygningen på dens placering vil kunne være ideelt til at indeholde offentlige funktioner til gavn for området.

Vi har hjulpet med at udforme en ny vision for hvordan bygninger vil kunne blive et nyt åbent og attraktivt hus for hele bydelen. Arkitektonisk har målet været at prøve at beholde bygningernes lukkede og industrielle karakter, og anvende de mange forskellige bygningsdele til det, de hver især har mest potentiale til.

TYPOLOGI
Kultur, kulturmiljø, transformation, vision og strategi

PLACERING
Banebyen, Viborg

STATUS
2019 – løbende

SARMARBEJDSPARTNERE
CFBO, Boligselskabet Sct. Jørgen

TEAMET
Karl-André Kaalby Johannesen, Sarah Grazia Nordengen, Anne Staun Christiansen