Verdenslaboratoriet

Viborg
Uddannelse, vision og strategi

Friskolen i Viborg ligger i det gamle kasserneområde i Viborg, og er en visionær skole med et særligt fokus på FN’s verdensmål. Skolen har selv de fleste af de faciliter de ønsker, men de er i stigende grad nødsaget til at låne faciliteter andre steder i byen, særligt til fysik og naturfag for de ældste elever. 

Derfor har skolen drømt om at udvide, og etablere en ny tilbygning, hvor deres ønsker om nye faciliteter kan opnås, der samtidigt kan give skolen nye muligheder for at samarbejde med andre af områdets aktører, og indrage nye elementer i deres undervisning. 

Vi har hjulpet skolen med at udforme en vision og et fysisk forslag, under overskriften Verdenslaboratoriet. Bygningen vil fungere som et laboratorie for børn og et lærings- og udforskningsmiljø med fokus på naturen, kreativitet og bæredygtighed. Udvidelsen, skal på den ene side, opfylde de fysiske behov som skolen har, men udvidelsen skal også i sig selv være rammen for blikket mod omverdenen. Heriblandt de globale udfordringer med klimaforandringer og sociale samfundsproblemstillinger, og hvordan vi som individer og fællesskaber, kan være med til at gøre noget for verden igennem innovation og kreativitet. Derfor er overskriften for hele projektet et verdenslaboratorium.

Laboratoriet vil kunne give helt nye muligheder for skolens elever for at udforske og arbejde sammen, og lærerne vil få nye muligheder for at lave undervisning og læringsforløb, der er mere ”beskidte”, tværfaglige og praktiske.
En stor del af projektets areal vil gå til fleksible og kreative værkstedsrum, der ikke nødvendigs vil have et skilt på væggen, hvor der står billedkunst, men være fleksible så rummene vil kunne benyttes til både maling, træ og musikinstrumenter alt efter behov. Enkelte lokaler og rum vil have faste formål og anvendes til mere klassiske undervisningsformer. Ved projekter eller lign. vil aktiviteterne kunne trækkes ud i de fleksible værkstedsrum.

Skolens faciliteter vil fra ud på eftermiddagen stå tomme, og derfor er det en drøm og et ønske, at dele af en kommende udvidelse vil kunne bruges af flere aktører og fritidstilbud i kaserneområdet. Det kan være både musik og drama faciliteterne, det kan være de kreative værkstedsrum eller det kan være udendørsaktiviteter, der kan anvende bygningen som en base eller ly ved dårligt vejr.
Der er mange muligheder og projektet er på dette stadie åbent for mange forskellige scenarier.

Bæredygtighed fylder rigtigt meget i projektet, og visionen er at bygge bygningen, som et co2 neutralt byggeri, med bæredygtige og upcyclede byggematerialer.

PROJEKTTYPE
Uddannelse, vision og strategi

PLACERING
Viborg

STATUS
2020

SARMARBEJDSPARTNERE
Friskolen i Viborg

TEAMET
Karl-André Kaalby Johannesen, Emma Helene Rishøj Holm

det gamle rådhus i Viborg
Den gamle byrådssal i det gamle rådhus i Viborg
Den gamle byrådssal i det gamle rådhus i Viborg