Oasehøjskolen på Oustruplund

Silkeborg
Kulturmiljø, Uddannelse, Vision og strategi

Oasehøjskolen er en nyetableret højskole, der i 2018 flyttede ind på det tidligere drengehjem Oustruplund nord for Silkeborg. Oustruplund er i sin typologi opført, som en mindre herregård og har i tidens løb været indrammet af avlsbygninger, hvor mange af de centrale bygninger står tilbage dag. Stedet blev først etableret som et drengehjem i 1800-tallet for ‘utilpassede’ eller forældreløse drenge, og har siden været anvendt som kommunalt og regionalt opholdssted og bosted. Før højskolens indflytning blev bygningerne kortvarigt anvendt som asylcenter, og de mange institutionelle formål har sat sit præg på bygningerne, der indvendigt fremstår slidte, hvor mange af de oprindelige overflader er blevet udskiftet med mere vedligeholdelsfrie materialer.

Vi har rådgivet højskolen med at undersøge mulighederne i de mange gamle bygninger, og udarbejde en række fremtids scenarier for, hvordan bygningerne bedre kan anvendes til de funktioner og formål, der ønskes som højskole. Målet har været at kunne fokusere renoveringerne og tiltagene, der oftest udføres af frivillige, på de steder hvor det giver mest, og hvor nogle af de oprindelige arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter vil kunne findes frem igen.

PROJEKTTYPE
Kulturmiljø, Uddannelse, Vision og strategi

PLACERING
Silkeborg

SARMARBEJDSPARTNERE
Oasehøjskolen

TEAMET
Karl-André Kaalby Johannesen, Anne Staun Christensen

det gamle rådhus i Viborg
Festsalen, historisk restaurering det gamle rådhus i Viborg