Infill boligbyggeri

Aarhus
Magasin, Bolig, Kulturmiljø

17. november 2020
Af Anne Staun Christiansen

Det kan være en udfordring at skulle bygge i den tætte by. De nye standarter for vores bygninger stemmer ikke nødvendigvis overens med livet i en tæt by og ærer ofte ikke den karakter de ældre boligbyggerier har. Det er en lang debat der bl.a. rummer emner som æstetik, byggeskik, standarter og økonomi.

Byggerier skal laves hurtigere og billigere, men dette resulterer desværre også i en forsvindende detaljeringsgrad af facaderne. Når vinduerne bliver større i byens nye byggerier, kommer der ganske vist mere lys i vores boliger, men privatlivet må samtidigt lide herunder.

Vi har med interesse i denne debat tegnet et forslag til et nyt boligbyggeri i Århus’ tætte bystruktur. Projektet er et forsøg på at have større omtanke for konteksten og finde en ny balance mellem nutidige standarter og det gamle klassiske byggeri. Ønsket er at genvinde facadens værdighed og boligens privathed mens et moderne liv også kan leves.

I projektet er der arbejdet med forskellige delelementer, der tilsammen skaber en ny balance mellem nyt og gammelt. Først og fremmest forholder facaden sig til den omkringliggende historiske arkitektur med sin teglstensfacade og taktfaste vinduer. Ligeledes er facaden inspireret af den hierarkiske opbygning af facaden – her med en base, de øvrige etager og en tagflade. Dertil er der også tilføjet en simpel detaljering af facaden som indrammer vinduerne.

En hævet stueetage gør det muligt at minimere indkigsgener fra gadens forbipasserende, og de matterede glasværn i de store vinduespartier sikrer boligens privathed. Vinduerne, der kan åbnes som franske altandøre, går ikke fra gulv til loft. Dette er med tanke på at yderligere at skærme mellem det offentlige og private, undgå at gøre vinduernes proportioner for vertikale og samtidigt skabe en vindueskarm, man kan bruge til at sidde i eller have sine blomstervaser stående. 

Boligbyggeriet er tegnet efter nutidige standarter med elevator og trappeopgang placeret på baggårdssiden. Lejlighederne har gode, lyse værelser og et passende køkken med en stor tilhørende altan der forlænger rummet ud mod baggården. Toiletkernerne ligger inde i midten for ikke at tage lys fra opholdsrummene. Boligerne er fleksible og delevenlige med mange af de attraktive kvaliteter man finder i de gamle herskabslejligheder, som velproportionerede rum og lange kig fra rum til rum.

Alt i alt et projekt med attraktive boliger og en facade mod gaden der, med et mere nutidigt udtryk, er i tæt relation til konteksten. 

Projektet ønsker at skabe opmærksomhed på hvordan lidt ekstra omsorg for byggerierne og særligt ved deres facader, kan gøre en stor forskel for kvaliteten og måske bringe lidt stolthed tilbage til byggeriet.

 

det gamle rådhus i Viborg
Den gamle byrådssal i det gamle rådhus i Viborg
Den gamle byrådssal i det gamle rådhus i Viborg