Ellekonebakken

Viborg
Bolig, vision og strategi

Det almene boligområde Ellekonebakken ved Viborg, kom i 2017 på regeringens liste over socialt udsatte boligområder, og en stor proces blev derfor igangsat for at forbedre områdets sociale og fysiske miljø.

En del af planen består af at gennemføre en række renoveringer af etageboligerne, hvor af en stor procentdel ønskes omdannet til tilgængelige boliger, der overholder nutidens krav til elevatorer, vendeareal for kørestolsbrugere osv.

Vores rolle på projektet har derfor været, at undersøge og klargøre mulighederne for at omdanne og gennemrenovere boliger, opgange og ankomstsituationer, så boligerne i fremtiden også er egnet til ældre og gangbesværede. Samtidigt har opgaven bestået af at udarbejde en række fysiske tiltag, der sammen med helhedsplanen, berører områdets gårdrum, opgangenes ankomstsituationer og gennemgange igennem enkelte blokke.

Vi har sammenlagt tegnet forslag til omdannelsen af 130 boliger til tilgængelige boliger, og arbejdet med hvordan de omdannelser bedst kan være med til at understøtte de sociale og fysiske tiltag, der skal til for at i fremtiden, at skabe en bedre bydel for områdets beboere. 

TYPOLOGI
Bolig, Vision og strategi

PLACERING
Viborg

STATUS
2019-2020 – Under opførelse

SARMARBEJDSPARTNERE
CFBO, DAI

TEAMET
Karl-André Kaalby Johannesen