Revideret 17. august 2020

Oversigt

 • Generel persondatapolitik hos SKABT Arkitektur og Arkbase
 • Opbevaring af persondata for kunder og kontakter hos SKABT Arkitektur
 • Opbevaring af persondata for kunder hos Arkbase
 • Opbevaring af persondata ved tilmelding til nyhedsbrev
 • Opbevaring af persondata ved jobansøgning hos SKABT Arkitektur og Arkbase
 • Generel håndtering af fortrolige og ikke fortrolige dokumenter og materiale etc.
 • Den dataansvarlige
 • Andre modtagere af personoplysninger
 • Dine rettigheder
 • Revidering af privatlivspolitikken

 

Generel persondatapolitik hos SKABT Arkitektur og Arkbase

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SKABT Arkitektur og Arkbase.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Vi opbevarer persondata ud fra forskellige særlige retningslinjer alt efter om du er kunde, har tilmeldt dig nyhedsbrev eller har indsendt en jobansøgning. De særlige retningslinjer findes herunder og gælder kun for den særskilte

 

Opbevaring af persondata for kunder og kontakter hos SKABT Arkitektur

Ved at kontakte os, indgå aftaler med os og ved at svare tilbage på mails fra os accepterer du at vi opbevarer de oplysninger om dig du måtte oplyse i mails, via telefon eller ved fysisk overlevering.

Vi opbevarer kun dine data med det formål at kunne levere vores service, samt at overholde de krav til opbevaring af korrespondance og tegninger som er nødvendigt i forbindelse med det konkrete byggeri og projekt.

Vi opbevarer som udgangspunkt korrespondance, dokumenter og materiale i forbindelse med hvert enkelt projekt i min. 5 år, så det er muligt at kunne udarbejde dokumentation i forbindelse med forespørgsler eventuelt fra dig som kunde eller ved potentielle tvister.

 

Opbevaring af persondata for kunder hos Arkbase

Ved at indsende dit materiale igennem vores upload værktøj på hjemmesiden eller ved kontakt over mail, accepterer du vores retningslinjer for opbevaring af dine personlige oplysninger og det materiale du indsender.

Vi opbevarer kun dine data og oplysninger for at kunne udføre den ser

Vi opbevarer som udgangspunkt dine data, korrespondance og dokumenter i forbindelse med hver enkelt opgave i op til 5 år.

Opbevaring af persondata ved tilmelding til email nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra SKABT Arkitektur, giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information om nye produkter og services, invitationer til arrangementer mv. i form af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil oftest blive udsendt ugentligt.

Vi opbevarer kun din mailadresse og dit navn, og vi opbevarer dem kun for at sende dig nyhedsbrevet.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet igennem linket nederst i den seneste mail du har fået. Når du afmelder dig, sletter vi samtidigt de oplysninger vi har på dig.

Opbevaring af persondata ved jobansøgning hos SKABT Arkitektur og Arkbase

Når du indsender din ansøgning igennem vores ansøgningsformularer på hjemmesiderne skabt.dk og arkbase.skabt.dk, accepterer du vores politik om opbevaring af de data du måtte indsende, både i formularen og i de eventuelle vedhæftede filer.

Vi opbevarer kun data om dig til det formål at kunne komme i kontakt med dig om din ansøgning. Derfor opbevarer vi som udgangspunkt kun din ansøgning og dine data i 3 måneder, eller til du har fået endeligt svar på din ansøgning.

Ved din accept af at vi må gemme din ansøgning til fremtidige ansættelsesmuligheder, opbevarer vi din ansøgning og dine data i 2 år fra ansøgningstidspunktet. Vi opbevarer udelukkende din ansøgning til at vurdere om du kunne være en potentiel fremtidig medarbejder hos SKABT Arkitektur og Arkbase, og vi opbevarer kun dine data, så vi har mulighed for at kunne kontakte dig.

 

Generel håndtering af fortrolige og ikke fortrolige dokumenter og materiale etc.

Vi er meget opmærksomme på, at det materiale, som dig der er kunde eller samarbejdspartner sender til os, ofte kan være strengt fortroligt. Derfor er vores it-systemer sikret mod hacking, samtidig med at vi begrænser den adgang medarbejdere internt har til de enkelte sagsmapper.

Vi offentliggør derfor heller ikke information om projekter eller materiale vi udarbejder før det er aftalt med dig som kunde eller samarbejdspartner.

Vi opbevarer som udgangspunkt alt materiale vi får tilsendt i en periode efter opgavens afslutning, da erfaringen er at der ofte kan komme tilbagevendende ændringer eller yderligere opgaver, hvor materialet er nødvendigt.

 

Den dataansvarlige

SKABT Arkitektur har udpeget en intern GDPR ansvarlig medarbejder.

Spørgsmål og forespørgsler vedrørende persondata og opbevaring af data og materiale bedes sendes til kontakt@skabt.dk eller sendes til: 

SKABT Arkitektur
Skt. Pauls Gade 40N, 8000 Aarhus C

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi overfører ikke eller udleverer personlige oplysninger til andre, uden direkte skriftlig aftale med dig som kunde.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med de samarbejdspartnerer og services vi benytter, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.skabt.dk/persondata