SKABT er en ung arkitektvirksomhed i Aarhus, der rådgiver og skitserer på projekter indenfor bygningstransformering, byomdannelse og nyt bæredygtigt byggeri.

Vi har lanceret Arkbase. En online tjeneste 

Respekt og værdighed

Vi designer og bygger bygninger, der skal stå i generationer, der kommer til at påvirke byer, menneskers liv og den verden vi er en del af. Det er en vigtig rolle vi ser på med stor respekt. Faget kræver en værdighed, hvor man respekterer vores bygningskultur og de materialer vi bygger med og at vi altid møder store sammenspil af parter man skaber projekterne man med.

Fremtidens ressourceregnskab

Vi sigter imod en fremtid, hvor de projekter og byggerier vi er med til at skabe, ikke forbruger mere af jordens ressourcer, end jorden selv kan regenerere. Det kræver at vi er ambitiøse og intelligente med hvordan vi designer, samarbejder og bygger. Vi stiller derfor krav til de projekter vi er en del af, om at være ambitiøse og være fælles om at skabe løsninger vi kan være stolte af i fremtidige generationer.

Samarbejde

For os er grundlaget for ethvert godt projekt, et godt samarbejde. Et samarbejde hvor der er en gensidig respekt for de forskellige parters roller og kompetencer, med et fælles mål om at skabe et godt projekt, hvor alle parter får værdi af projektet.

Vi laver ofte faste samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere, for at skabe en høj grad af kompetenceudveksling med tiden og som samtidigt er med til at sikre, at der er et godt samarbejde på de fælles projekter.

Et fællesskab

Som virksomhed ser vi os selv som et fællesskab, hvor alle har lige forudsætninger for at bidrage og komme med den gode idé. Vi er unge, og vi ser derfor hvert projekt, som en mulighed for at lære meget mere. Det betyder at vi ikke lægger vægt på den enkeltes erfaring, men snarere de menneskelige kvaliteter og de ambitioner man har for arkitekturen og det enkelte projekt.

Ellekonebakken

Vi har tre kerneydelser, der sammen spænder på tværs af et projekt fra start til slut, og som kan kombineres og afgrænses i forhold til den enkelte opgave.

Ellekonebakken

RÅDGIVNING OG SKITSERING I DE TIDLIGE FASER
Vi rådgiver i og skitserer på mulighederne for omdannelse og udvikling af eksisterende bygninger og områder i de helt tidlige faser af projekter. Vi hjælper kommuner og bygherrer med at undersøge og visualisere muligheder, samt hjælper med at konkretisere og formulere strategier og visioner, der kan danne grundlaget for det videre arbejde.
Grundkøb, udbud, ejendomshandel, mulighedsstudie, dispositionsforslag,

Ellekonebakken

ARKITEKTRÅDGIVNING

Vi rådgiver og skitserer på konkrete byggeprojekter, såsom nybyg og ombygning af boligbyggeri og kulturbyggeri, hvor vi har et stærkt fokus på bæredygtigheden i projektet, og det at skabe et harmonisk byggeri med relation til de eksisterende bygninger eller det omkringliggende bygge miljø.

Ellekonebakken

Projektsalg og projektkommunikation
Vi visualiserer projekter og drømme for bygherrer, arkitekter og kommuner. Vi kan tage udgangspunkt i noget, der allerede er tegnet eller vi kan skabe noget helt fra bunden. Vi lægger vægt på at fortælle historien om stedet, med et fokus på sammenhængen mellem mennesker og det der skal bygges.
Vi arbejder typisk ud fra en fast pris, der aftales efter en indledende snak om det ønskede resultat.
Arkbase, Visualisering, projektsalg, projektfremvisning, udlejning

Ellekonebakken

Konkurrence

Vi deltager indimellem i arkitektkonkurrencer, hvor vi altid indgår med den indstilling at skabe et projektforslag der adskiller sig fra hvad det normale projekt vil være af den type. Det kan være i form af ambitioner om bæredygtighed, bevaring af kulturarv eller kreative former.

Ultimativ bæredygtighed

Vi sigter altid imod en fremtid, hvor de projekter og byggerier vi er med til at skabe, ikke tager mere af jordens ressourcer, end jorden selv kan regenerere. Det kræver at vi er ambitiøse og intelligente med hvordan vi designer, samarbejder og bygger.

Arkitektonisk holdbarhed

Vi forsøger altid at skabe projekter der igennem sin arkitektur og bygningsmæssige kvalitet bliver den arkitektur som vi dag passer på og værdsætter. Bygningerne skal samtidigt være fleksible og være ’designed for disassembly’ så det er muligt at ombygge og renovere som tiden går.

Transformation som det mest bæredygtige

Vi søger altid mod at genbruge bygninger igennem transformering som den første mulighed i stedet for nedrivning. Det gør vi fordi der arkitektonisk kan ligge et overset potentiale i transformeringen, og fordi der i alt det byggede er gemt store mængder ressourcer som i tilfælde af transformeringen vil kunne spares.